Helt personlig trening og coaching tilpasset deg

Bedre ungdomstid med coaching


Ungdomstiden er ofte vanskelig og mange unge sliter med lavt selvbilde,

stress, prestasjonsangst, utfordringer i venne- og kjæresterelasjoner
og høye krav til seg selv.
Negative tanker påvirker konsentrasjonen og motivasjon
for skolearbeid.
I strevet etter å passe inn, være bra nok og «normal» forsvinner
selvtilliten og positive tanker.
I coachingtimer hos meg presenterer jeg enkle teknikker
som får ungdommen på rett spor.

Barne- og ungdomscoaching med fokus på:

 • Styrker og ressurser
 • Bruk av egen energi
 • Grensesetting
 • Positive tanker
 • Stressmestring og meditasjon
 • Bra nok som du er
 • Ingen er normale. Hva er å være normal?
 • Kast vekk frykten og stol på hjertet
 • Etter samtalene med meg vil ungdommen kunne se
  at det er bra nok å være seg selv.

Coaching vil kunne bidra til at barn/ungdom

 • Føler seg mer verdifull
 • Har mer selvtillitt
 • Oppdager og får tro på egne styrker og ressurser
 • Aksepterer og anerkjenner seg selv for den hun/han er
 • Kan sette seg riktige mål og nå dem
 • Kan sette grenser og takle gruppepress
 • Bli mer motivert for skolearbeid
 • Kan ta riktige valg
 • Får bedre forhold til venner og foreldre
 • Opplever mindre stress
 • Får mer harmoni med seg selv

 Ta kontakt