Helt personlig trening og coaching tilpasset deg

Hva kan jeg hjelpe deg med?


HJELP TIL Å FÅ DET BEDRE I FELLESSKAPET

 • Å sette grenser for deg selv og takle gruppepress
 • Å få et bedre forhold til venner og familie
 • Å lære å kommunisere med menneskene rundt deg
 • Å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter
 • Å skape bedre balanse og harmoni mellom jobb, familie og fritid

HJELP TIL Å FÅ DET BEDRE PÅ JOBB OG SKOLE

 • Å bli mer motivert for skolearbeid
 • Å sette deg riktige mål – og nå dem
 • Utvikle dine lederegenskaper både overfor deg selv
  og i samspill med andre
 • Øke din ytelsesevne
 • Å bedre evnen til å møte utfordringer

HJELP TIL Å VELGE OG NÅ DINE MÅL

 • Å finne ut hva du egentlig vil
 • Å kunne ta valg som er riktig for deg
 • Å sette deg mål som er i tråd med dine verdier
 • Å nå dine mål og leve det livet du ønsker
 • Lære deg å prioritere og fullføre prosjekter og mål
 • Utvikle arbeidsglede og virkeliggjøre dine visjoner
 • Skape målrettede løsninger på problemer

HJELP TIL Å FÅ ET BEDRE SELVBILDE

 • Å få større bevissthet rundt egne tankemønstre og hindringer
 • Å få mere glede inn i livet
 • Å få et bedre selvbilde ved å gjenoppdage egne
  kvaliteter og ressurser
 • Å føle deg verdifull
 • Å tro på at du får til det du vil
 • Å akseptere og anerkjenne deg selv som du er
 • Å oppdage og få tro på egne styrker og ressurser
 • Å få mer selvtillit og bedre selvfølelse

Vi velger hvordan vi vil møte livet og utfordringene det gir.
Som coach hjelper jeg deg slik at du kan ta de riktige valgene når utfordringene banker på døren.

Bestill din coachingtime her